Jak ugryźć krytykę? Feedback – komunikacja interpersonalna w biznesie #2

Przez
Dominika

Krytyka może budować lub rujnować relacje biznesowe. Czym jest Feedback? Jakie korzyści przynosi należycie wyrażona informacja zwrotna? Konstruktywna krytyka może dać zaskakująco pozytywne efekty, jeśli zostanie wyartykułowana w odpowiedni sposób. Podkreślanie pozytywnych cech i osiągnięć naszych pracowników i współpracowników, jest równie ważne, jak wskazywanie obszarów wymagających poprawy. Jak wyrażać te opinie grzecznie i efektywnie?

 

Ocena dotyczy faktu, nie człowieka.

Informacja zwrotna, z ang. feedback, to wyrażenie oceny w odpowiedzi na konkretne zachowanie. Odpowiednio sformułowana może prowadzić do zmotywowania pracownika, co z kolei może zoptymalizować działanie całego zespołu. Feedback to wyrażanie opinii o fakcie. Nie dotyczy oceny czyjejś osobowości i nie ma nic wspólnego z agresją.

Informacja zwrotna może być:

  • pozytywna, czyli mająca na celu pochwałę konkretnego działania lub postawy,
  • przekierowująca, wyznaczająca obszary wymagające poprawy lub zmiany, wskazująca błędy i sugerująca sposoby ich naprawy.

W sytuacji informacji zwrotnej przekierowującej mamy do czynienia z konstruktywną krytyką z prawdziwego zdarzenia, której celem jest podniesienie efektywności prowadzonych działań. Odpowiednio poprowadzona rozmowa może prowadzić do poprawy relacji.  Choć feedback występuje na każdym poziomie komunikacji interpersonalnej, można wymienić jego różne rodzaje np. feedback wewnętrzny dotyczący sytuacji biznesowej, w której przełożony ocenia pracę podwładnego.

peoples opinion good and bad

Sposoby na prawidłowy Feedback

Wyrażenie naszego punktu widzenia na temat czyjegoś zachowania może wydawać się sytuacją niekomfortową. Warto włożyć wysiłek w trening umiejętności społecznych i asertywności, aby wyrażać swoje zdanie i emocje w sposób zdrowy dla siebie i otoczenia. Prawidłowa komunikacja prowadzi do