fbpx

Polityka prywatności

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych pozyskiwanych przez stronę internetową jest SEO PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ul. I Brygady Pancernej Wojska Polskiego 36/5, 84-200 Wejherowo.

Kontakt z Administratorem:

Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem danych poprzez:

Pocztę elektroniczną: rodo@seo-partner.pl

Przy pomocy poczty tradycyjnej: Ul. I Brygady Pancernej Wojska Polskiego 36/5, 84-200 Wejherowo

Lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie: https://seo-partner.pl/kontakt/

Poniżej znajdą Państwo szczegółowe klauzule informacyjne w zależności od rodzaju pozyskanych danych osobowych:

INFORMACJA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG SEO PARTNER

Jeśli korzystają Państwo z usług świadczonych przez SEO PARTNER będziemy przetwarzać dane osobowe niezbędne do realizacji zawartej między nami umowy oraz w celach powiązanych, jak np. prowadzenie księgowości, realizacji obowiązków prawnych lub w celu zabezpieczenia ew. roszczeń. Podstawę prawną przetwarzania stanowi konieczność realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. B RODO), konieczność realizacji obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. C RODO) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. F RODO).

Dane osobowe przetwarzane będą do czasu realizacji celu przetwarzania – realizacji zawartej umowy oraz do 6 lat po jej wykonaniu w celu zabezpieczenia, ustalenia lub dochodzenia roszczeń.

Dane osobowe mogą być przekazane następującym kategoriom odbiorców:

1. Dostawcom usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej,

2. Dostawcom usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna)

Przysługuje Państwu prawo do informacji na temat przetwarzania, dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych oraz skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

INFORMACJA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z FORMULARZA KONTAKTOWEGO

Dane osobowe pozyskiwane poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://seo-partner.pl/kontakt/ przetwarzane będą zgodnie z celem nawiązania kontaktu, np. odpowiedzi na zadane pytanie, nawiązania współpracy czy przedstawienia oferty w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. F RODO).

Okres przetwarzania danych związany jest z tematem korespondencji i może wynosić maksymalnie 6 lat (w celu ustalenia, dochodzenia bądź zabezpieczenia roszczeń).

Dane mogą zostać przekazane dostawcom usług zaopatrującym Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej.

Przysługuje Państwo prawo do uzyskania informacji na temat swoich danych osobowych, dostępu do nich, sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu oraz złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA DO PRACY

W przypadku wzięcia udziału w rekrutacji prowadzonej prze SEO PARTNER dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia wyrażonej zgody, żądania od Administratora dostępu do danych, które Państwa dotyczą, informacji na ich temat, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania i przeniesieniu danych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku przekazania nam danych wykraczających poza zakres danych niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji (wymieniony w Kodeksie Pracy), poprzez swoje działanie wyrażona zostaje zgoda na ich przetwarzanie. Nie ma to wpływu na przeprowadzenie procesu rekrutacji.

Dane osobowe będą przetwarzane tylko do czasu realizacji celu, czyli skutecznego zatrudnienia pracownika i zakończenia procesu rekrutacji i nie będą przekazywane innym podmiotom.

INFORMACJA NA TEMAT PLIKÓW COOKIES UŻYWANYCH NA STRONIE https://seo-partner.pl/

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też w pamięci smartfona). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony w następujących celach:

  • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony https://seo-partner.pl/;

  • remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających stronę poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Inc.

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies.

Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez naszą stronę – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

Administrator może korzystać z usług Google Analytics oraz Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch na stronie internetowej. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu stroną internetową. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające stronę. Administrator korzystając z powyższych usług w gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzjących stronę oraz sposób ich zachowania. informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.

Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie – w tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Scroll to Top