Jak zapewnić wzrost wartości przedsiębiorstwa?

Przez
Maja

Odpowiedni balans

Jak umiejętnie zrównoważyć finanse przedsiębiorstw? W jaki sposób zarządzać aktywami (np. licencje na oprogramowanie do skonstruowania serwisu internetowego ) oraz pasywami (kapitał własny i obcy) organizacji, aby uzyskać finalnie dodatni wynik finansowy? Sprawa wydaje się mieć skomplikowany charakter, jednak z przemyślanym planem oraz rzetelną analizą finansową, możemy pomnożyć i zmaksymalizować wynik wartości swojej firmy. W końcu pierwszorzędnym celem prawidłowego zarządzania finansami spółki kapitałowej jest maksymalizacja dochodów udziałowców.

weight

Karma wraca

Jeśli dobrze rozdysponujemy środki oraz zapewnimy odpowiednią alokację zasobów kapitałowych, mamy szansę zrozumieć cały cykl rotacji aktywów, należności i zobowiązań. Jest to pewnego rodzaju pętla, która zatacza koło co określony czas. Inwestycje można podzielić ze względu na okres terminowości: krótko oraz długoterminowe. Wyników nie należy wróżyć z fusów, a posługiwać się profesjonalną bazą odniesienia i zbieraniem szczegółowych danych. Dziś mamy do dyspozycji szeroką liczbę materiałów ewidencyjnych, które są właściwą formą dostarczania informacji. Cały poprawny obieg sprawia, że mamy możliwość sprawnego zarządzania płynnością finansową, która często determinuje fakt – być czy nie być. Struktura kapitałowo-majątkowa jest w tym wypadku najważniejsza. Musimy starać się zamieniać aktywa na płynną gotówkę, a wskaźnik płynności CR (current ratio) utrzymywać w najbardziej optymalnym przedziale od 1,5-2,00. Poniżej wykaz materiałów ewidencyjnych, do którego zaliczamy:

  • sprawozdania finansowe (np. RZiS – Rachunek Zysków i Strat czy Bilans);
  • zestawienie zmian w kapitale zakładowym, obcym, zapasowym;
  • zestawienie źródeł finansowania majątku firmy;
  • analizę poziomą oraz pionową (ocena szeregu parametrów takich jak: aktywa trwałe, aktywa ogółem, zobowiązania etc.).

ratio

 Alokacyjna luka wartości

Nie ma nic istotniejszego niż alokacyjna luka wartości. Adjustowanie ryzykiem stóp zwrotu jest potrzebne do uzyskania struktury alokacji kapitału, która będzie przyczyniać się do maksymalizacji zwrotu dla akcjonariuszy, wynikającego w gruncie rzeczy z zainwestowanego kapitału. To niezwykle ważne pojęcie oznacza różnicę między optymalną, a faktyczną alokacją zainwestowanego kapitału. Wynikiem tej rozbieżności jest wielkość utraconych korzyści przez udziałowców, jak zarówno konsekwencjami kosztowymi.

Mamy nadzieję, że te wartościowe informacje zawarte w niniejszym artykule pozwolą Ci lepiej zrozumieć proces zarządzania aktywami oraz pasywami przedsiębiorstwa i efektem tego będzie wzrost jego wartości w niedalekiej przyszłości. My na co dzień staramy pomnażać istniejącą wartość naszej firmy, a do tego wykorzystujemy nasze uwarunkowania zawodowe.

 

Maja SEO PARTNER

Zobacz także inne inspirujące wpisy:

Komunikacja interpersonalna w biznesie

Jak skutecznie kształtować wizerunek marki?

Jak stworzyć efektywną reklamę w Google Ads?

Obserwuj Nas na Facebooku i LinkedIn oraz trojmiasto.pl, aby być na bieżąco z przydatnymi wpisami z zakresu marketingu, stron internetowych, technologii i biznesu!

 

Facebook
Pinterest
Twitter

O autorze

Maja

Maja

Więcej artykułów