Efektywne zarządzanie projektami – podejście procesowe

Przez
Maja

Cel-pal

lens

Każde z przedsiębiorstw funkcjonujących w dzisiejszych, dynamicznych czasach, niezależnie od danej branży próbuje dostosować się do burzliwego mikro oraz makro otoczenia. Rosnąca konkurencja rynkowa wymusza na przedsiębiorcach szybkie zaadaptowanie się do obecnego rynku producentów. Organizacja składa się z wielu skoordynowanych ze sobą procesów, które są niezbędne do realizacji celów krótko oraz długoterminowych. Za realizację pierwszego z powyżej wymienionych rodzajów odpowiadają działania operacyjne, a za drugi typ działania strategiczne. Spójność wszystkich działań przyczynia się do skutecznego osiągnięcia wyznaczonych celów. Nieodłącznymi procesami, które występują w każdym profesjonalnym przedsiębiorstwie są kolejno: zarządzanie zasobami ludzkimi, ryzykiem oraz projektami. Tylko wszystkie połączone procesy, przyniosą długofalowe oraz pożądane efekty i zapewnią synergię z otoczeniem.

goal

Zarządzanie projektami

Jak sama nazwa wskazuje jest to usystematyzowany oraz skoordynowany proces planowania, organizacji oraz kontroli zadań wchodzących w skład projektu. Zarządzanie projektami obejmuje alokację środków, które zostają przydzielone przez kierownika do reali