Analityka

Sukces w biznesie najczęściej definiowany jest przez liczby. Prawidłowe podejmowanie decyzji o przekazywaniu firmowych funduszy na e-marketing uzależnione jest od świadomości właścicieli. Dobrze zebrane a następnie obrobione dane na temat użytkowników oraz ich zachowania mają kluczowe znaczenie do uzyskania wysokiego poziomu konwersji.