PI-House

Centrum badań klinicznych

Klient

CBK Pi-House

DATA

Wrzesień 2019

Zespół

Michał - Serwer
Patryk - Design
Kacper - Front End

Prace

Strona Internetowa, Hosting

Celem CBK PI-House jest, aby jak najwięcej osób poznało możliwość i zasady uczestniczenia w badaniach klinicznych. Dzięki temu będą mogli pomóc sobie, członkom swojej rodziny i innym bliskim osobom, informując w razie potrzeby o tej możliwości uzyskania pomocy w chorobie.