MAYDAY

ośrodek szkoleń ratownictwa morskiego

Klient

MAYDAY
Ośrodek Szkoleń Ratownictwa Morskiego

DATA

Listopad 2018

Zespół

Patrycjusz - Design
Michał - Serwer
Jakub - Front End
Paweł - Back End

Prace

Strona Internetowa, Hosting, Sklep internetowy

Ośrodek Szkoleniowy MAYDAY powstał na kanwie ponad
30-letniego doświadczenia. Jego misją jest szerzenie wiedzy wśród marynarzy z zakresu bezpieczeństwa pracy na morzu
przy wykorzystaniu nowoc